โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำโดย ดร.ไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เครือข่ายสภานักเรียน สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ปีการศึกษา 2565

ใส่ความเห็น