จดหมายข่าวโรงเรียนพรเจริญวิทยา

การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา กล่าวรายงานต่อท่านประธานนายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นวิทยากร การอบรมโครงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ใส่ความเห็น