คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทานฯ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปิยากร ศรีคุณแสง ม.5/1

นางสาววิศรุตา สลางสิงห์ ม.5/1

ผู้ฝึกสอน นายพิชิตชัย วงษ์ชัย

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทานฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

ฝ่ายวิชาการ : สามารถ สุคุณพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ

อำนวยการโครงการ : นายไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน

Leave a Comment