โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์กู้ภัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ ESMT ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ

Leave a Comment