กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2 ในวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ

Leave a Comment