พฤษภาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์อร พิมพ์วรรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับภาค และได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับประเทศ

กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมเข้าค่ายเตรี …

กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ2 Read More »