กิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดี โดยประธานนักเรียนปีการศึกษา 2565 มอบดอกไม้และสายสะพายให้กับประธาน นักเรียนปีการศึกษา 2566

Leave a Comment