กิจกรรม “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพรเจริญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมนักเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนายตำรวจสถานีภูธร อำเภอพรเจริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

Leave a Comment