กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา บริจาคโดย หจก.พรพิทักษ์ยนต์ นำโดยนายสมพร ราชคีรี และบริษัทสยามสไมล์ ดร.ไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา และนายนิติญวัฒน์ วรรทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

“การประชุมรับมอบนโยบายและการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ”สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ โดย ดร.กษมา ป้องกัน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมแนะนำตัวหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยการจับสลากหมายเลขพรรคเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายพักแรมยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

SITUS SLOT GACOR TERBAIK Slot Hoki Superhoki89 Slot77 B …

กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายพักแรมยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ Read More »

กิจกรรม “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพรเจริญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมนักเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนายตำรวจสถานีภูธร อำเภอพรเจริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่