กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

Leave a Comment