นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

Leave a Comment