การประชุมเรื่องการจัดกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ และกีฬานครนาคาเกมส์ (ปาริชาติเกมส์) ครั้งที่ 1 โดย นางกษมา ป้องกัน ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดบึงกาฬ

Leave a Comment