โรงเรียนพรเจริญวิทยา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Comment