การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยมี ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Comment