ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้มอบหมายให้ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE

Leave a Comment