นายนิติญวัฒน์ วรรทวี รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้ารับการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครู ให้เป็นซุปเปอร์ครู ประจำปี2565

Leave a Comment