ศธจ.บึงกาฬ ร่วมกับสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนถูมิภาคเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนพรเจริญ

Leave a Comment