นายไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลห้องเรียนองค์ประกอบสีขาวคุณภาพดีเด่นให้แก่นักเรียน

Leave a Comment