ดร.ไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม

Leave a Comment