โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมนำเสนอนิทรรศการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอบที่ 1 ของ ดร. สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ. สพม.บึงกาฬ