มีนาคม 2022

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 http …

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Read More »

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565

สมัคร ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565สนใจ ศึกษาคุณสมบัติและร …

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นิสรา ยุ่งพรมมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นิสรา ยุ่งพรมมา ที่ได้รับประก …

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นิสรา ยุ่งพรมมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »