นายนิติญวัฒน์ วรรทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร ครู และ นักเรียน เข้าร่วมการกิจกรรม MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัยสัญจร

Leave a Comment