นายศุภชัย สายเย็น ผอ.โรงเรียนพรเจริญวิทยา ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ แสดงความยินดีกับ นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภูทอกวิทยา

Leave a Comment