โรงเรียนพรเจริญวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพรเจริญ ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019

Leave a Comment