โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการและเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ จ.บึงกาฬ

Leave a Comment