โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 จากโรงพยาบาลพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ

Leave a Comment