พฤศจิกายน 2021

โรงเรียนพรเจริญวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพรเจริญ ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019

โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำโดย นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการและเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ จ.บึงกาฬ

กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ

youtube : https://youtu.be/emrQuTi0v5I website : https: …

กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ Read More »