ผู้เขียน: วัชรินทร์ ถันชนนาง

โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำโดย นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการและเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ

ท่าน ดร. อาทิตยา ปัญา ผอ. ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

อ่านต่อ

นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ตอนรับบุคลากรใหม่ นางสาวศิริวิมล พวงศรี ครูโครงการคืนถิ่น

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 จากโรงพยาบาลพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา จัดอบรม วPA ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 นำโดย นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร

อ่านต่อ