กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปิยวัช คามตะศิลา
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสัญญา ศรีนุกูล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายดนุพล ผาทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย