ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์อร พิมพ์วรรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับภาค และได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับประเทศ

ใส่ความเห็น