กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ใส่ความเห็น