พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติเกมส์” ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรเจริญวิทยา

ใส่ความเห็น