พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ใส่ความเห็น