รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ศูนย์ครอบครัวพอเพียง พร้อมทั้งกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ NBTC Young Smart

ใส่ความเห็น