โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการติวสานฝันเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพรเจริญวิทยา

ใส่ความเห็น