นายนิติญวัฒน์ วรรทวี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

ใส่ความเห็น