ฝ่ายกิจการนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ประธานมอบโล่รางวัล

ใส่ความเห็น