ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

ใส่ความเห็น