พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น