กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันทะนะบะตะและวันชีซี เนื่องในเทศกาลวันที่ 7 เดือน 7 ของญี่ปุ่นและจีน

ใส่ความเห็น