งานอนามัย โรงเรียนพรเจริญวิทยาร่วมกับ โรงพยาบาลพรเจริญ ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับนักเรียน

ใส่ความเห็น