นายนิติญวัฒน์ วรรทวี และ นายธนากฤต เปริน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบรางวัล “รองผู้อำนวยการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น