นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม นายสามารถ สุคุณพันธ์, นายพิชิต อุปสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ณ หอประชุม ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น