ท่าน ดร. อาทิตยา ปัญา ผอ. ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ใส่ความเห็น