วัน: 13 พฤศจิกายน 2021

โรงเรียนพรเจริญวิทยา นำโดย นายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการและเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ จ.บึงกาฬ

อ่านต่อ