ผู้เขียน: วัชรินทร์ ถันชนนาง

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา นำเสนอผลงานในงาน “แลห้อง มองหน้า 1 ปี สพม. บึงกาฬ ก้าวเดินอย่างไร”

อ่านต่อ

ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

อ่านต่อ