ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

[…]

อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ศูนย์ครอบครัวพอเพียง พร้อมทั้งกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ NBTC Young Smart

[…]

อ่านต่อ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

[…]

อ่านต่อ

โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการติวสานฝันเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพรเจริญวิทยา

[…]

อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครู ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

[…]

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยมี ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

[…]

อ่านต่อ


ข่าวรับสมัครงาน


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง